x

TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE GEÇ ÖDEMELERDE UYGULANACAK FAİZ ORANI(2020:12)

TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE GEÇ ÖDEMELERDE UYGULANACAK FAİZ ORANI

Tarih: 07.01.2020

Sayı: 2020:12

2 Ocak 2020 tarih ve 30996 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile 2020 yılında mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelerde temerrüt faiz oranı,  sözleşmede yer almadığı durumlarda yıllık %15; alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari gider tutarı ise 260 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

İlgili Tebliğ Ektedir.Saygılarımızla,

Ekli Dosyalar :