x

TÜRKPATENT ÜCRET TARİFESİ(2020:11)

TÜRKPATENT ÜCRET TARİFESİ

Tarih: 07.01.2020

Sayı: 2020:11

31 Aralık 2020 tarih ve 30995 (4.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT) vereceği hizmetler karşılığında 2020 yılında ödenecek  ücretlere ilişkin tarife ve ilgili tebliğ ektedir.Saygılarımızla,